Home     Voorbeeld     Bestellen     Klantenservice     Contact  
Home - Capita Selecta

Capita Selecta

De cursussen van Capita Selecta hebben als doel studenten voor te bereiden op het tentamen. Een Capita-cursus wordt gegeven door een zorgvuldig geselecteerde repetitor (student- docent) en vindt plaats in kleine groepen van 3 tot 12 personen. Tijdens de cursus worden door middel van een lespakket met oude tentamens de essentiële onderdelen van het vak behandeld. Verder is er te allen tijde gelegenheid om vragen te stellen.

Een cursus is onderverdeeld in 3 lessen van 3 uur bij kleine vakken, of 4 lessen van 3 uur bij grote vakken. Over het algemeen begint de cursus ruim een week voor het tentamen. Het is de bedoeling dat de student door veel oefenen en vragen te stellen zijn kennis in resultaat om kan zetten. Het slagingspercentage na het volgen van een cursus ligt boven de 70%.

Ga voor meer informatie naar de website: www.capitaselecta.nl

© Copyright 2010 SlimStuderen B.V.